Váš daňový poradca

váš skúsený partner v daňových

záležitostiach

Sme radi, že môžeme poskytovať naše služby aj v slovenčine!
– Daňové poradenstvo
– Účtovníctvo a vedenie účtovníctva
– Mzdy
– Účtovanie nákladov
– Súvaha
– Daňové priznania pre Rakúsko a Nemecko
– Poradenstvo pre zakladateľov podnikov
– Reštrukturalizácia
– Štátna pomoc
– Podnikateľské plány pre banky a úrady
– Odvolacie konanie
– Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
– Kontrola zo strany daňových orgánov
– Semináre na rôzne daňové témy
Neváhajte ma kontaktovať:

MMAG. MARGIT MICHLITS, LLM

Daňový poradca a výkonný riaditeľ

 

Študovala podnikovú administratívu a obchodné vedy vo Viedni a v Edmontone v Kanade a absolvovala postgraduálne vzdelávanie v oblasti medzinárodného daňového práva (medzinárodné daňové právo, WU Viedeň). Od roku 2006 pôsobí aj ako lektorka daňového práva a účtovníctva na viacerých vzdelávacích inštitúciách.